20 września 2020    Imieniny: Renata, Filipina, Eustachy

O retoryce - lista haseł

decorum, zasada właściwego zharmonizowania dzieła.
deklamacja, sztuka pięknego, publicznego wygłaszania utworu literackiego.
dialog, podstawowa struktura językowa dramatu i scenariuszy o podobnym charakterze.
didaskalia, [gr. didaskalía ‘instrukcja’, ‘nauka’, ‘próba chóru teatralnego’], tekst poboczny dramatu w formie przypisów autora.
dramaturgia, teoria tworzenia, a także wystawiania dramatów, widowisk i słuchowisk.
Powered By RiseNet CMS © 2020