05 sierpnia 2020    Imieniny: Oswald, Emil, Maria

O retoryce

cenzura
cenzura, oficjalna kontrola poprawności politycznej, moralnej, obyczajowej dzieła.  
cenzura [łac.], oficjalna kontrola poprawności politycznej, moralnej, obyczajowej dzieła jak i informacji przekazywanych przez media w postaci filmów, publikacji, programów radiowych, telewizyjnych, widowisk w celu ochrony norm prawnych, religijnych, moralnych, zabezpieczających dane o charakterze wojskowym, politycznym czy gospodarczym; dokonywana jest przez specjalne organy państwowe lub kościelne; kontrola przed publikacją, w celu usunięcia, „poprawienia” części utworu bądź niedopuszczenia całego dzieła do publikacji, to cenzura prewencyjna;
kontrola represyjna stosowana jest po rozpowszechnieniu dzieła i powoduje m.in. odpowiedzialność karną mediów, autorów połączoną często z konfiskatę utworu. Ze względów ideowych stosują ją fundamentaliści religijni czy polityczni a więc organizacje oraz państwa, gdzie zdobyli oni władzę; szczególnie bezwzględnie jest stosowana w państwach totalitarnych; cenzurę represyjną stosowano już w starożytności, gdzie m.in. „za deprawowanie młodzieży oraz wyrzeczenie się panteonu greckiego” skazano na śmierć 399 p.n.e. Sokratesa. W Polsce od 1990 r. jest oficjalnie stosowana tylko cenzura represyjna a w redakcjach, zgodnie z ich profilem - prewencyjna.
Powered By RiseNet CMS © 2020