27 stycznia 2020    Imieniny: Angela, Jan, Przybysław

Osoby

 1. dr Agnieszka Budzyńska-Daca - Uniwersytet Śląski
 2. dr Anna Cegieła - wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 3. mgr Piotr Filonowicz - reżyser, instruktor teatralny w 21 SLO im. Jerzego Grotowskiego
 4. dr Agnieszka Kruszyńska - wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 5. prof. dr hab. Jakub Z. Lichański - wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 6. mgr Wojciech Machnicki - aktor
 7. mgr Dorota Oleszczak - wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 8. prof. Cezary M. Ornatowski - Uniwersytet Stanowy w San Diego (USA)
 9. mgr Artur Rodziewicz - nauczyciel filozofii i antropologii kultury w 21 SLO im. Jerzego Grotowskiego
 10. mgr Magdalena Swat-Pawlicka - nauczycielka języka polskiego i retoryki w 21 SLO im. Jerzego Grotowskiego
 11. mgr Włodzimierz Taboryski - nauczyciel retoryki i wiedzy o teatrze i filmie w 21 SLO im. Jerzego Grotowskiego
 12. mgr Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska - wydział Polonistyki Umiwersytetu Warszawskiego 

 

Powered By RiseNet CMS © 2020