29 września 2021    Imieniny: Michalina, Michał, Rafał

AR-Daca-Argumentacja

(oprac. dr Agnieszka Budzyńska-Daca, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej UŚ)
Przedmiot: Sztuka argumentacji
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z istotą, funkcją i strukturą argumentacji, jej miejscem w perswazji retorycznej, jak również wykształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się technikami argumentacyjnymi.
Tematyka zajęć
·                    Rola argumentacji w wypowiedzi monologowej w zależności od celu perswazji; układ i hierarchia argumentów, zbijanie zarzutów.
·                    Analizy fragmentów wystąpień współczesnych polityków.
·                    Zróżnicowanie argumentacji ze względu za rodzaje audytoriów.
·                    Rola emocji w argumentacji.
·                    Różne formy dialogu: dyskusja, dyskusja panelowa, obrady, forum, debata; dyskusja akademicka, dysputa scholastyczna.
·                    Analizy technik argumentacyjnych w wybranych dyskusjach publicznych prowadzonych w mediach.
·                    Ćwiczenia w zakresie wykorzystywania technik argumentacyjnych (uczestnictwo w dyskusji, przewodniczenie dyskusji).
·                    Zabieranie głosu w dyskusji, sztuka zadawania pytań, technika słuchania.
·                    Dialektyka erystyczna, charakterystyka nieuczciwych chwytów polemicznych, m.in. ad personam, ad auditores, petitio principii, etc.
·                    Obrona własnego stanowiska, umiejętność wypracowania kompromisu w sporze.
 
Literatura:
·                    Arystoteles, Retoryka, tłum. i oprac. H. Podbielski, Warszawa 1988.
·                    H. Lemmermann, Szkoła debaty, tłum. B. Sierocka, Wrocław 1994.
·                    C. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, tłum. M. Chomicz, Warszawa 2002.
Powered By RiseNet CMS © 2021
Cheap Laser Pointers fake rolex uk laserpointer breitling replica aaa rolex replica watchcopy.org.uk omega replica watches breitling replica omega replica aaa replica watches omega replica rolex gmt master replica